KOŽENÉ SEDAČKY

ZÁSADY OCHRANY DAT OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká a vztahuje pouze na internetový portál DEMAX.CZ (dále jen „DEMAX“). DEMAX shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetového portálu WWW.DEMAX.CZ nebo závazků provozovatele.

DEMAX neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. Při uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících.

 

Jaká osobní data shromažďujeme?

DEMAX shromažduje pouze data nutná k uskutečnění kontaktu za účelem poskytování informací o nabídkách. Shromažďuje se pouze telefonické spojení.

 

Prohlášení: DEMAX se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým portálem DEMAX.CZ bez souhlasu vlastníků těchto dat. DEMAX se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze.
Pokud dojde k převodu vlastnických práv nebo pronájmu tohoto internetového portálu jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. prosince 2012, vydává DEMAX

Tyto podmínky vyhotovil Michal Holcr